Bunnsmøring

Bunnsmøring

En stor del av arbeidet på Kristiansund Mekaniske er å få på bunnsmøring på de båtene som blir tatt opp i slippen.

Bunnsmøring - 2013-02-20 13 Bunnsmøring - 2013-02-20 13 Bunnsmøring - 2013-03-05 13

Kontakt

  • Kristiansund Mekaniske AS
  • Freiveien 26 - 6511 Kristiansund N
  • Telefon: +47 71 67 86 60

  • Epost: aud@krimek.no