Kundegrupper

Kundegrupper

Kundegrupper til Kristiansund Mekaniske er i dag fiskefartøy, lastefartøy, ferger, passasjerfartøy, dykkerfartøy, slepe og bergingsfartøy, oppdrettsfartøy, oppdrettsnæringen, oljeselskap, offshorefirma, supply båtrederier, meglere, andre skipsverft, oljenæringen og anleggsbransjen.

Kontakt

  • Kristiansund Mekaniske AS
  • Freiveien 26 - 6511 Kristiansund N
  • Telefon: +47 71 67 86 60

  • Epost: aud@krimek.no