Målsetning

Målsetning

Vår målsetting er å yte best mulig service til alle typer sjøfartøyer som går i farvannet på Møre og Romsdal og for så vidt langs hele norske kysten. Med stadig opplæring av folk på de forskjellige fagfeltene strever vi imot å bli det beste mekaniske verkstedet i Kristiansund når det gjelder vedlikehold av båter.

Kontakt

  • Kristiansund Mekaniske AS
  • Freiveien 26 - 6511 Kristiansund N
  • Telefon: +47 71 67 86 60

  • Epost: aud@krimek.no