Bolsøy

Bolsøy

Bolsøy klargjøres for sommeren bunnsmøring, rørjob på anker vinchen, kjølere, bunn og overbord ventiler etc.

Bolsøy - 2013-03-12 12 Bolsøy - 2013-03-12 12 Bolsøy - 2013-02-20 11 Bolsøy - 2013-02-20 11 Bolsøy - 2013-02-20 11