Driva

Driva

Fergen Driva hadde problemer med smøroljepumpen. Tannhjulet er krympet på pumpeakselen og hadde løsnet. Når tannhjulet ble løst på akselen kunne det beveges aksielt og dermed komme i kontakt med andre tannhjul i giret under drift slik at tennene ble skadet.

Driva - 2012-12-31 14 Driva - 2012-12-31 14 Driva - 2012-12-31 14