Grip Transporter

Grip Transporter

Det ble utført omfattende reparasjon på Grip Transporter. Lede vinklene for driv mekanismen for skive skottet måtte skjæres ned og erstattes med nye. Ny aksel ble laget for ankervinsjen og nye lager ble satt inn. Roret og rorstammen ble tatt ned for kontroll av klaring mellom rorstammen og foringen. Propellakselen ble trekket ut for åa bytte tetninger, det viste seg å være en sprekk i akselen slik at den måtte lages ny. Bunnsmøring og maling ble utført i samme slengen.

Grip Transporter - 2013-03-28 12 Grip Transporter - 2013-03-28 13 Grip Transporter - 2013-03-28 13 Grip Transporter - 2013-03-30 13 Grip Transporter - 2013-04-03 07 Grip Transporter - 2013-04-07 07 Grip Transporter - 2013-04-08 14 Grip Transporter - 2013-04-15 14 Grip Transporter - 2013-03-28 12 Grip Transporter - 2013-03-28 13 Grip Transporter - 2013-03-28 13 Grip Transporter - 2013-03-30 13 Grip Transporter - 2013-04-07 07 Grip Transporter - 2013-04-07 10 Grip Transporter - 2013-04-14 13 Grip Transporter - 2013-04-15 14