Heke Lehman

Hekke Lehman camaksel problemer.

En del av camakselen var nedslitt ca. 2 mm og den ble slipet ned slik at båten kunne fortsette til Finland dersom ny camaksel ble satt inn.

Heke Lehman - P1000631 Heke Lehman - SDC17489 Heke Lehman - SDC17490 Heke Lehman - SDC17491 Heke Lehman - SDC17492 Heke Lehman - SDC17501 Heke Lehman - SDC17502 Heke Lehman - SDC17503