Mudder 074

Mudder 074

Her ble det store oppgaver for sveiseavdelingen med utskifte av plater og i den forbindelsen måtte det skiftes mye rør.

Mudder 074 - mars 2012 238 Mudder 074 - mars 2012 239 Mudder 074 - mars 2012 240 Mudder 074 - mars 2012 241 Mudder 074 - mars 2012 242 Mudder 074 - mars 2012 243 Mudder 074 - mars 2012 244 Mudder 074 - mars 2012 245 Mudder 074 - mars 2012 246 Mudder 074 - mars 2012 247 Mudder 074 - mars 2012 273 Mudder 074 - mars 2012 274