Sjøalg

Sjøalg

Det ble satt inn ny hovedmotor og nytt PTO gear med komplett propell aksel annlegg. Store forandringer måtte gjøres hydraulikkannlegget. Nytt ekshos ror med lyddemper ble bygget inn. Skorsteinshuset måtte forandres. Motorrommet måtte bygges ut og mange andre små ting.

Sjøalg - Sjøalg 002 Sjøalg - Sjøalg 003 Sjøalg - Sjøalg 004 Sjøalg - Sjøalg 005 Sjøalg - Sjøalg 007 Sjøalg - Sjøalg 008 Sjøalg - Sjøalg 009 Sjøalg - Sjøalg 011 Sjøalg - Sjøalg 014 Sjøalg - Sjøalg 016 Sjøalg - Sjøalg 017 Sjøalg - Sjøalg 018 Sjøalg - Sjøalg 019 Sjøalg - Sjøalg 020 Sjøalg - Sjøalg 021 Sjøalg - Sjøalg 022 Sjøalg - Sjøalg 023