Sørbøen RSW

Sørbøen RSW System

På Sørbøen ble deler av det gamle RSW systemet fjernet og nye deler satt på plass. Nå skal det brukes system med ammoniakk.

Sørbøen RSW - 12 Sørbøen RSW - 12 Sørbøen RSW - 12 Sørbøen RSW - 12

Kontakt

  • Kristiansund Mekaniske AS
  • Freiveien 26 - 6511 Kristiansund N
  • Telefon: +47 71 67 86 60

  • Epost: aud@krimek.no