Slippen

I slippområdet har vi to slipper. Den ene er for båter i størrelsesorden 300 tonn og den andre er for båter opp til 1500 tonn deplasement og lengde opptil om lag 75 m

Slippene ble designet av Ole Marius Mollan og konstruert og montert av fagfolk på Kristiansund Mekaniske. Slipp konstruksjonen består av mange rulle hjul hvor noen av dem står på såkalte boogie som er spesielt designet for å få bedre fordeling av kreftene ned på slipp skinnene. Opp på den langsgående konstruksjonen hvor rullene sitter er det plassert tre kraftige tvær bjelker og på enden av de bjelkene står støttene som er parallell leddet slik at sjølve støtten alltid står loddrett når støttene beveger seg inn mot båt skroget. Støttene er drevet med hydrauliske sylindre ifra et kontroll sted som er plassert sideveis foran på slippen.

Kontakt

  • Kristiansund Mekaniske AS
  • Freiveien 26 - 6511 Kristiansund N
  • Telefon: +47 71 67 86 60

  • Epost: aud@krimek.no