Kristiansund Mekaniske AS

PERSONVERNERKLÆRINGKristiansund Mekaniske AS støtter personvernet ved å overholde GDPR fra og med 25. mai 2018, som gjelder for alle virksomheter.

Personlig informasjon lagret
Vi lagrer følgende personopplysninger om kundene våre;
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt Skype ID. For jobbsøkere kan fødselsdato lagres.

Formål med behandling
Vi behandler informasjonen for å oppfylle våre forpliktelser i avtale med deg.
Vi bruker også informasjonen for å gi deg informasjon, tilbud og tjenester i forbindelse med forespørselen din via e-post, telefon og sms.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse brukes til å oppfylle avtaler, etc. Grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 (b) ) i personvernforordningen.
Du kan nekte å motta slik informasjon fra oss når som helst

Innsamling av personopplysninger
Vi lagrer personlig informasjon du har gitt på vår nettside i forbindelse hvis du ønsker å motta nyhetsbrev og lignende informasjon
Vi lagrer den personlige informasjonen du har gitt til våre ansatte i forbindelse med avtalene dine.

Utlevering av informasjon til tredjepart
Generelt vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte avsløre personlig informasjon til andre med mindre vi er lovpålagt å gjøre det.
Nødvendig informasjon kan gis til våre partnere hvis du som kunde ønsker hjelp til å løse oppdrag.

Sletting av personopplysninger
Informasjon vi har mottatt i forbindelse med avtaler med oss, lagres på vår aktive kundekonto.
Informasjon vi er pålagt å oppbevare i samsvar med Forvaltningsloven vil lagres i inntil 5 år i samsvar med lovens krav.

Registrarens rettigheter
Vi behandler din personlige informasjon i samsvar med personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det anbefales at du kan kreve tilgang til og flytting av din personlige informasjon, samt korrigering eller sletting av informasjon.
Det kan påklages til Datatilsynet for behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer din personlige informasjon både gjennom fysisk og virtuell tilgang og tilgangskontroll, samt ved å kryptere sensitive deler av informasjonen som leveres.

Google Analytics
Denne Google-tjenesten registrerer en unik ID som brukes til å generere statistikk for nettsiden. Dette betyr at din bruk av nettsiden vil bli overført til og lagret av Google. Denne informasjonen blir deretter behandlet i samsvar med Googles personvernregler.

Kontakt
Eventuelle henvendelser om hvilken informasjon som er registrert, utbedring og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:
alf@krimek.no

Denne personvernerklæringen kan endres uten varsel. Sted: Kristiansund Norge, Dato: Tirsdag 1. mai 2018.